W dniach 9 – 11 czerwca SKOWRONKI wzięły udział w VIII Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Cracovia Cantans” w Krakowie. Do konkursu przystąpiło 36 zespołów chóralnych z całego świata. Obok konkursowych zmagań chóry miały możliwość koncertów w pięknych kościołach Krakowa.

Chóry występowały w różnych kategoriach:  chóry mieszane, męskie, żeńskie, młodzieżowe, dziecięce, muzyka sakralna, muzyka ludowa i kameralna. SKOWRONKI śpiewały w dwóch kategoriach- pełen skład zespołu w kategorii chórów młodzieżowych oraz wyłoniona z chóru grupa 15 osobowa, zwana Kameralne SKOWRONKI – w kategorii chórów kameralnych.

Znakomite jury w składzie: prof. Romuald Twardowski, Paweł Łukaszewski, Ko Matsushita, Javier Busto i Richard Dubra doceniło nasze wykonanie i w efekcie obie grupy chóralne otrzymały I miejsce.

To wspaniały sukces chórów, dyrygenta Pani Alicji Szelugi oraz opiekuna wokalnego – Pani Marzeny Michałowskiej.