Fantastyczny projekt łączący śpiewającą młodzież z 5 krajów.
Chór Dziewczęcy SKOWRONKI wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Chóru Dziewczęcego SKOWRONKI jest uczestnikiem programu VOX MUNDI mającym na celu podnoszenie świadomości wielokulturowej młodzieży poprze muzykę chóralną.Projekt realizowany jest przez 5 organizacji partnerskich z UE (Rumunii, Francji, Serbii, Węgier i Polski) w okresie od grudnia 2021 do sierpnia 2022.
Głównym priorytetem projektu jest promowanie zaangażowania młodych ludzi w działania poza formalne poprzez muzykę chóralną. Muzyka chóralna bardziej niż jakakolwiek inna działalność poza formalna ma ogromne znaczenie dla holistycznego rozwoju młodych ludzi.
Projekt VOX MUNDI współfinansowany jest przez Erasmus+.
Więcej informacji na ten temat wkrótce…

#kratima #erasmusplus #together #voxmundi #bethevoiceofyourcity