Wspaniały news! Wielki sukces!!!
21 listopada 2023 r. wzięłyśmy udział 35. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. St. Ormińskiego w Rumii. Jury złożone z wybitnych polskich chórmistrzów pod przewodnictwem Profesora Marka Rocławskiego oceniło naszą prezentacje najwyżej. Wygrałyśmy konkurs i zdobyłyśmy główną nagrodę GRAND PRIX. Ponadto otrzymałyśmy Puchar Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie. Jako laureatki nagrody zostałyśmy nominowane do udziału w konkursie konkursów o Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu.
To wspaniały sukces!