Chór Dziewczęcy SKOWORONKI pod dyrekcją Alicji Szelugi wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym Ars Liturgica, który odbył się 20 października w Gnieźnie.
Chór zaprezentował się w 15 minutowym programie sakralnym. Występ zakończył się wspaniałym sukcesem. Jury przyznało chórowi 94,7 punktów. SKOWRONKI zostały nagrodzone Złotym Dyplomem oraz Nagrodę Specjalną Dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.