MUZYKA
W grupie SKOWRONKI  śpiewa ok. 55  dziewcząt w wieku od 14 do 21 lat, które wcześniej kształciły się w młodszych skowronkowych formacjach. Edukacja muzyczna zespołu opiera się na różnorodnych utworach. Dziewczęta śpiewają chorały, renesansowe madrygały, motety, pieśni romantyczne oraz muzykę XX i XXI wieku. Priorytetem w pracy zespołu jest dbałość o artystyczną jakość wykonywanej muzyki. Właściwa intonacja i barwa dźwięku, interpretacja zgodna ze stylistyką utworu stanowią o pięknie muzyki SKOWRONKÓW. Niezwykle ważna też jest naturalność w zachowaniu na scenie którą emanują dziewczęta podczas wspólnego muzykowania.

KONCERTY
Chór uczestniczy w życiu muzycznym Poznania, często bierze udział warsztatach muzycznych. Weryfikuje swoje umiejętności podczas konkursów i festiwali. Zaprasza chóry z innych polskich miast i zagranicy, przyjaźni się z wieloma z nich. Dłuższe wyjazdy odbywają się najczęściej w czasie wakacji i dni wolnych od nauki.

PRÓBY

Próby chóru odbywają się trzy razy w tygodniu:
poniedziałek g. 17 – 20 / próby głosowe
środa g. 18 – 20 / próba łączona
sobota g. 10 – 12.30 / próba łączona

Chór prowadzi dyrygentka Alicja Szeluga.

Opieka wokalna – Zuzanna Zięta

Asystentka dyrygentki Dominika Nakielna